Ohlášky 7. neděle v mezidobí

  
  • Dnes při mši svaté byla celocírkevní sbírka na tzv. Haléř svatého Petra. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.
  • Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je: Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.