Ohlášky 8. neděle v mezidobí

  
 1. Dnešní sbírka při mši svaté je určena na opravy.
 2. Dnes v 11 hod. bude zde ve farním kostele v Sudicích  pokřtěn Robin Fedák.
 3. Ve středu začneme Postní dobu. Popeleční středa je dnem přísného postu. Přísný půst znamená vedle zdržení se požívání masitých pokrmů také odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne. Netýká se nemocných.
 4. V postní době bude možnost zúčastnit se pobožností křížové cesty.
  • Sudice:
   • pátek přede mší svatou od 16:30
   • neděle po mši svaté, v 9:00 (aby byla křížová cesta prostorem pro ztišení, rozjímání a modlitbu + možná účast kněze)
  • Rohov – neděle od 14 hod.
  • Třebom – neděle po mši svaté, v 11 hod.
 5. Římskokatolická farnost Bolatice Vás srdečně zve na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 22.–24. 3. 2019. Přednášet bude Václav Čáp (misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly). Téma duchovní obnovy je Projevy zlého ducha v dnešní době. Podrobný program s kontaktem pro přihlášení naleznete na plakátu.