Ohlášky 4. neděle postní

  
  1. Dnes (v neděli) zde ve farním kostele v 11.15 přijme svátost křtu Karolína Kůtová.
  2. Společná pouť s farností Opava Panny Marie do Koclířova v sobotu 6. dubna 2019. Cena 340 Kč (hradí se až v autobuse). djezd v 6 hod. ráno ze Sudic z autobusové zastávky, pak na cestě do Opavy v Rohově, návrat kolem 21 hod. opět až do Rohova a Sudic.
  3. Setkání farní pastorační rady proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 18 hod. na faře.
  4. Setkání rodičů dětí připravujících se k 1. svatému přijímání bude 10. dubna v 18 hod. na faře
  5. Křížová cesta v Rohově bude spojená s rozjímáním nad životem P. Richarda Henkese, který zemřel v koncentračním táboře v Dachau v roce 1945, ůsobil dva roky ve Strahovicích. V prosinci 2018 uznáno papežem Františkem jeho mučednictví.