Ohlášky 5. neděle postní

  
 1. V neděli ve farním kostele v 11.15 přijme svátost křtu Vít Slanina a Eliška Halfarová.
 2. Setkání rodičů dětí připravujících se k 1. svatému přijímání 10. dubna v 18 hod. na faře
 3. Zpovídání před Velikonočními svátky:
  • Sudice:
   • středa před Květnou nedělí 10. dubna od 15.30 do mše svaté
   • sobota před Květnou nedělí 13. dubna od 14 do 16 hod., budou k dispozici dva zpovědníci (z Opavy P. Jiří Ramík)
  • Rohov:
   • čtvrtek 11. dubna od 16 hod. do mše svaté (popřípadě i po ní)
   • pondělí Svatého týdne 15. dubna od 16 hod.
  • Třebom:
   • Květná neděle 14. dubna přede mší svatou od 9.15
  • v průběhu Velikonočního třídenní již zpovídání nebude možné
 4. Úklid kostela před Velikonocemi ve čtvrtek od 8.30 (pro všechny), velký úklid bude až po pracích na opravě ostění vitráží před 1. svatým přijímáním
 5. Příští neděle je Květná – Pašijová neděle – přineste si ratolesti („kočičky“)