Ohlášky Květná neděle

  
  1. V Sudicích bude na Velký pátek v 17:15 Křížová cesta
  2. Adorace u Božího hrobu během Bílé soboty: od 7:00 – 19 hod. Prosím, zapište se na rozpis během odpoledne.
  3. Během slavnosti Velikonoční vigilie obnovujeme své křestní vyznání, vhodné si přinést svíčky.
  4. Žehnání velikonočních pokrmů bude při mši svaté v neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
  5. Návštěva nemocných ve středu od 8:30.