Ohlášky 7. neděle velikonoční

  
  1. Setkání pastorační rady bude ve středu 5. června a ekonomické rady pak ve středu 12. června.
  2. Úmysly bohoslužeb na druhou polovinu roku 2019 bude možnost zapisovat od pondělí 3. června.
  3. Farnost Hněvošice zve dnes 2. června v 16 hod. na benefiční koncert pro Patrika skupiny Žamboši do obecního sálu v Hněvošicích.
  4. Příští neděli 9. června 2019 bude ve farním kostele v Sudicích v 15 hod. koncert skupiny GoodWork (dříve Paprsky).
  5. V sobotu 15. června se uskuteční společně s Fatimským apoštolátem z Opavy pouť na Turzovku. Odjezd v 6.45 z Kravař, kde bude zajištěna doprava auty. Návrat po 16. hodině. Přihlašování u pana Richarda Švana (tel. číslo je na plakátku).
  6. Ve středu 19. června se mohou zájemci z naší farnosti účastnit v Ostravě polední bohoslužby vysílané TV Noe (s následnou prohlídkou televizních studií). Doprava auty. Zájemci se mohou přihlásit a zapsat v sakristii.
  7. Otázka pro děti na příští týden (zadní strana sešitku): „Která postava na obrázku vykonává jáhenskou službu?“