Ohlášky Slavnost Seslání Ducha svatého

  
  1. Dnešní sbírka je určena na Diecézní charitu.
  2. Úklid kostela v úterý 11. června bude mít na starosti 1. skupina z Rohova.
  3. Závěrečné setkání ekonomické rady v tomto školním roce bude ve středu 12. června.
  4. Dnes bude ve farním kostele v Sudicích v 15 hod. koncert kapely GoodWork (Paprsky).
  5. V sobotu 15. června se uskuteční společně s Fatimským apoštolátem z Opavy pouť na Turzovku. Odjezd v 6:45 z Kravař, kde bude zajištěna doprava auty. Návrat po 16. hodině. Přihlašování u pana Richarda Švana (tel. číslo je na plakátku). Autobus vyjede s poutníky až na horu ke kostelu.
  6. Ve středu 19. června se mohou zájemci z naší farnosti účastnit v Ostravě polední bohoslužby vysílané TV Noe (s následnou prohlídkou televizních studií). Doprava auty. Zájemci se mohou přihlásit a zapsat v sakristii.
  7. Zveme všechny na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé v pondělí 1. července. Kdo by měl zájem jet autobusem, může se přihlásit u Pavly Němcové. Odjezd autobusu v 7.30 ze Sudic z autobusové zastávky a asi v 7.40 z Rohova od školky.
  8. Výzva podílet se na liturgií službou lektora (čtení). Službu má na starosti Eda Hluchník.
  9. Zájemci o svátost biřmování se mohou nahlásit v sakristii. Biřmování bude v naší farnosti v roce 2020 (v červnu nebo říjnu), dle možností našich biskupů. Příprava bude probíhat během příštího školního roku.