Ohlášky 13. neděle v mezidobí

  
  1. Zveme všechny na diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé v pondělí 1. července. Kdo by měl zájem jet autobusem, může se přihlásit u Pavly Němcové. Odjezd autobusu v 7.30 ze Sudic z autobusové zastávky a asi v 7.40 z Rohova od školky.
  2. Výzva podílet se na liturgií službou lektora (čtení). Službu má na starosti Eda Hluchník.
  3. Zájemci o svátost biřmování se mohou nahlásit v sakristii. Biřmování bude v naší farnosti v roce 2020 (v červnu nebo říjnu), dle možností našich biskupů. Příprava bude probíhat během příštího školního roku.