Ohlášky 14. neděle v mezidobí

  
  1. Výzva podílet se na liturgii službou lektora (čtení). Službu má na starosti Eda Hluchník.