Ohlášky 18. neděle v mezidobí

  
  1. V následujících třech týdnech (do 22. srpna) budou bohoslužby na obvyklých místech pouze pátek až neděle. Výjimkou bude Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.
  2. V případě udělení svátosti pomazání nemocných a zajištění pohřbu je k dispozici duchovní správce ze Strahovic P. Vlastimil Krajčovič. Tel. je uveden na nástěnce nebo na farním webu. Během soboty a neděle bude vždy k dispozici místní duchovní správce.
  3. Setkání pastorační rady k organizaci akce pro děti na závěr prázdnin
    bude v pátek 9. srpna od 19 hod. na faře.