Ohlášky 19. neděle v mezidobí

  
  1. Do 22. srpna budou bohoslužby na obvyklých místech pouze pátek až neděle. V případě udělení svátosti pomazání nemocných a zajištění pohřbu je k dispozici místní duchovní správce.   
  2. Úklid kostela ve středu 14. srpna od 8 hod. má na starosti 3. skupina z Rohova. 
  3. Pozvánka na akci pro děti v závěru prázdnin: Děkujeme za prázdniny se sv. Františkem. Vsobotu 31. srpna, začátek ve 14. hod. mší svatou na poděkování, dále soutěže pro starší i mladší děti na farní zahradě, občerstvení (prosíme rodiče o sladkého i slaného). Opékání na farní zahradě zajišťuje farnost.    
  4. Ze strany farníku vzešla iniciativa podpory sbírky k 30. výročí svatořečení sv. Anežky. Koordinátorem sbírky byla pověřena Pavla Němcová. Doporučené částka je 200 Kč (méně či více), jako odměna pro dárce je speciální pamětní Svatoanežská medaile i otisk prstu na ručním papíře, který pak bude uložen v Římě. Národní pouť do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Organizaci má na starosti Fatima Koclířov.