Ohlášky 22. neděle v mezidobí

  
  1. Příští týden uzavřou zde ve farním kostele církevní sňatek Tereza Hluchníková a Tomáš Němec.
  2. Od příští neděle 8. září začne v Sudicích a v Třebomi cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
  3. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce Děkujeme za prázdniny.