Ohlášky 23. neděle v mezidobí

  
  1. Příští týden v pátek 13. září uzavřou ve farním kostele v Sudicích církevní sňatek Ivana Vaňková a Tomáš Riemel.
  2. Příští neděli 15. září 2019 sbírka na církevní školy.
  3. Ještě tři následující neděle bude v Sudicích a v Třebomi probíhat cyklus mší svatých s výkladem (komentářem) gest, postojů, úkonů a předmětů souvisejících se slavením mše svaté.
  4. Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 11. září od 19 hod. na faře.
  5. Ve středu 18. září v 18 hod. bude ve farním kostele v Sudicích v rámci Svatováclavského festivalu koncert Krásy barokní Anglie. Budou přehozeny bohoslužby v Sudicích a Rohově.
  6. Příští neděli 15. září 2019 se v německém Limburgu uskuteční blahořečení P. Richarda Henkese SAC.
  7. V sobotu 21. září 2019 se uskuteční 15. Prajzská pouť do Rudy u Ratiboře. Podrobnosti naleznete na plakátku.
  8. V pátek a sobotu 13.–14. září bude ve Velkých Petrovicích odpust k Povýšení svatého kříže. Více informací naleznete na plakátku.