Ohlášky 26. neděle v mezidobí

  
 1. Příprava na biřmování začne příští týden ve čtvrtek 3. října v 18 hodin na faře. Pravidelná setkání budou probíhat jednou za čtrnáct dní. Skupina dospělých se bude scházet ve stejné pravidelnosti vždy v pátek, první setkání bude 11. října.
 2. Pátek příštího týdne je prvním pátkem v měsíci, po mši svaté bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.
 3. Pozvánka na farní odpoledne pro všechny u příležitosti porážky farních oveček – FaraFest 2019 bude v sobotu 5. října od 14 hod. v areálu fary.
 4. Začíná Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František:
  • Modlitba přede mší svatou, zamyšlení každý den (viz app)
  • V sobotu 12. října proběhne na faře „Tvoříme pro misie“ (dílny, jejichž výrobky pak budou k zakoupení po mši svaté na Misijní neděli 20. října v Sudicích i Třebomi).
  • Sobota večer před misijní neděli 19. října bude v kapli v Rohově po večerní mši svaté Misijní adorace (růženec přede mši svatou nebude).
  • Na misijní neděli 20. října po mši svaté v Sudicích i Třebomi bude možné výrobky z misijního tvoření zakoupit spolu s tzv. misijním koláčem, dobrovolný příspěvek za tyto drobnosti pak bude určen na PMD.
 5. Od pátku 11. října začne setkávání dětí na faře nesené tematikou Misie – pokřtění a poslaní.