Ohlášky 27. neděle v mezidobí

  
 1. Začal Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František:
  • Modlitba přede mší svatou, zamyšlení každý den (viz app)
  • V sobotu 12. října proběhne na faře „Tvoříme pro misie“ (dílny, jejichž výrobky pak budou k zakoupení po mši svaté na Misijní neděli 20. října v Sudicích i Třebomi).
  • V sobotu večer před misijní neděli 19. října bude v kapli v Rohově po večerní mši svaté Misijní adorace (růženec přede mši svatou nebude).
  • Na misijní neděli 20. října po mši svaté v Sudicích i Třebomi bude možné výrobky z misijního tvoření zakoupit spolu s tzv. misijním koláčem, dobrovolný příspěvek za tyto drobnosti pak bude určen na PMD.
 2. Od 11. října začne každých 14 dní v pátek od 15 hod. setkávání dětí na faře nesené tématikou Misie – pokřtění a poslaní.
 3. Misijní úkol pro děti: Jeden den v týdnu bez cukru a sladkostí.