Ohlášky 31. neděle v mezidobí

  
 1. Úmysly bohoslužeb na příští rok (do června 2020) je možné zapisovat od pondělí 4. listopadu
  • prvních 14 dní bude zvláštní možnost pro všechna výročí úmrtí, životní výročí a další jubilea v příštím kalendářním roce
 2. Prožíváme dušičkový oktáv – možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé
  • Přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie
  • Modlitba na úmysl papeže Františka
  • Modlitba za zemřelé spojená s návštěvou hřbitova
 3. Setkání dětí bude místo pátku ve čtvrtek od 16 hod.
 4. Úkol: Plnit celý týden úkoly do školy v čase, kdy mám.