Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

  
  1. Žehnání adventních věnců: V neděli 1. prosince (a v sobotu večer v Rohově) budou během bohoslužeb požehnány adventní věnce, které si věřící mohou na bohoslužbu přinést.
  2. Změna termínu setkání s biřmovanci (skupina mladších): Ve čtvrtek 28. listopadu setkání s biřmovanci (skupina mladších) odpadá, je přesunuto mimořádně na středu 4. prosince od 18.30.
  3. Adventní koncert v Sudicích: V neděli 8. prosince 2019 se v kostele v Sudicích uskuteční koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu s názvem „Advent s hlubokými žesti“ v podání Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Podrobnosti na samostatném plakátku.
  4. Rorátní bohoslužby  pro děti: Během doby adventní doby budou vždy ve farním kostele v Sudicích probíhat rorátní bohoslužby s příběhem pro děti:
    • ve středu během večerní mše svaté v 17 hod.,
    • v sobotu ráno v 7 hod. během bohoslužby slova (po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře).
  5. Misijní přímluva: Pane, prosíme za všechny misijní oblasti, které jsou často postiženy ničivými přírodními živly. Odvrať od nich tyto pohromy a dej, aby se vždy našel dostatek těch, kdo jim může pomoci obnovit běžný život a dodá jim k tomu potřebné prostředky.
  6. Misijní úkol: Pomoc něco v domácnosti.