Ohlášky 1. neděle adventní

  
 1. Změna termínu setkání s biřmovanci (skupina mladších): Setkání je přesunuto z minulého týdne mimořádně na středu 4. prosince od 18:30.
 2. Setkání dětí se sv. Mikulášem: Ve středu 4. prosince v Sudicích a ve čtvrtek 5. prosince v kapli v Rohově (vždy po mši svaté) bude pro děti připraveno setkání se svatým Mikulášem. V Rohově pak bude také připraven další program pro děti v sále obecního úřadu.
 3. Adventní koncert v Sudicích: V neděli 8. prosince 2019 se v kostele v Sudicích uskuteční koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu s názvem „Advent s hlubokými žesti“ v podání Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Podrobnosti na samostatném plakátku.
 4. Rorátní bohoslužby  pro děti: Během doby adventní doby budou vždy ve farním kostele v Sudicích probíhat rorátní bohoslužby s příběhem pro děti:
  • ve středu během večerní mše svaté v 17 hod.,
  • v sobotu ráno v 7 hod. během bohoslužby slova (po ní bude následovat pro všechny děti a rodiče snídaně na faře).
 5. Adventní pouť k Panně Marii do Hrabyně: V sobotu 14. prosince se uskuteční pouť k Panně Marii do Hrabyně. Pěší pouť začne v Kravařích u fary v 10 hod. Mše svatá bude ve 14 hod. v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Hrabyni.
 6. Misijní přímluva: Pane, prosíme za všechny misijní země, kde lidé nemohou prožívat poklidné období příprav na tvé narození, protože jejich země je ohrožována násilím nebo společenskými boji. Dej, ať se dočkají času, kdy budou moci oslavit pokojné svátky.
 7. Misijní úkol: Modlitba u adventního věnce.