Ohlášky Svátek Křtu Páně

  
  1. Příští týden proběhne sbírka na opravy.
  2. Dnes odpoledne (12. ledna 2020) se ve farním kostele v Sudicích od 16 hodin uskuteční Novoroční koncert pěveckého sboru Cantabile Hranice. Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Na varhany doprovodí Petr Němec.
  3. Ve čtvrtek 16. ledna 2020 bude od 18:00 setkání mladší skupiny biřmovanců. Skupina starších, která je otevřená všem zájemcům o prohloubení poznání pravd víry a Písma svatého bude ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 18.30 na faře.
  4. Ve středu 29. ledna 2020 od 18 hod na faře v Sudicích proběhne další setkání rodičů dětí, které letos poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
  5. Sbírka Jesliček bude určena pro Nadační fond Betlém nenarozených, podporující těhotné ženy v tísni. Pomáhá jim vytvářet zázemí, aby mohly donosit a porodit své dítě.
  6. V pátek 31. ledna 2020 od 18:30 se v Třebomi v prostorách nového obecního domu uskuteční Farní společenský večer. Každý všední den je možné rezervovat místa u Pavly Němcové osobně nebo na tel.: 776 076 116 v čase od 15 do 17 hod. Cena lístku je 100 Kč.
  7. Úklid vánoční výzdoby v kostele bude první sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu 8. února.
  8. Misijní přímluva: Prosíme tě, Pane, za ty, kdo tě nemají možnost více poznávat ve farním společenství při slavení eucharistie, protože v oblastech, kde žijí často nemůže být sloužena mše svatá ať už z důvodu nedostatku kněží nebo obtížné společenské situace.