Ohlášky 5. neděle v mezidobí

  
  1. Ve čtvrtek 13. února 2020 od 18 hod. bude pokračovat na faře příprava na biřmování se skupinou mladších biřmovanců.
  2. Další setkání misijního společenství dětí bude po jarních prázdninách v pátek 14. února 2020 od 15 hod. na faře.
  3. Příští týden proběhne sbírka na opravy.

Misijní přímluva: Pane, prosíme tě, za místa, kde lidé nemají k dispozici ani základní lékařskou pomoc a umírají pro nedostatek běžných léků. Posílej stále dostatek dobrovolníků, kteří by byli ochotní zprostředkovat jim lékařskou pomoc.