Přehled úmyslů 4. postního týdne

  
Neděle 22. 3. 4. neděle postní
Za + Leo Halfara, rodiče z obou stran a sourozence
Pondělí 23. 3. Za + Martu Hladíkovou, maminku a tchána
Úterý 24. 3. Za + Ernu Gadáčovou (1. výročí úmrtí) nedělní úmysl z Třebomi
Středa 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
Za + Adolfa Halfara, manželku, dceru, tři zetě a příbuzné
Čtvrtek 26. 3. Za + Pavla a Marii Němcovy, dva zetě a vnuka
Pátek 27. 3. Za + rodiče Heidučkovy, Hartmannovy, zetě a rodinu Volnou
Sobota 28. 3. Za + Edeltraudu a Vilibalda Hladíkovy, syna, rodiče a příbuzné z obou stran
Neděle 29. 3. 5. neděle postní
Za + Karla Matyáška, rodiče a tchána
Za + Annu Okruhlicovou, manžela a sourozence (bude odslouženo v úterý 31. 3.)

Případnou změnu nebo domluvu o přeložení úmyslu na jiný termín je možné učinit na farním telefonním čísle nebo emailem.