Otevření kostela v době karantény

  
Středa
Pátek
možnost adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní,
od 17 do18 hod. příležitost ke svátosti smíření
Neděle
vždy od 15 hod. do 19 hod.