Postupné znovuobnovení veřejných bohoslužeb

  

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby.
Uvolňování současných opatření bude probíhat v několika vlnách. K možnosti účasti neomezeného poštu věřících na bohoslužbě dojde až od 8. června 2020.

Od pondělí 27. dubna mohou být bohoslužby jen pro15 účastníků. Vyhrazeny budou pouze pro rodiny a jejich příslušníky, které mají na daný den zapsaný úmysl. Vzhledem k nutné asistenci při liturgii (varhany, kostelník, ministrant) prosíme o účast rodiny max. do 10 osob.

Pro všechny platí následující hygienická opatření:

  • V bohoslužebném prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce.
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  • Bohoslužebný́ prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
  • do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který́ vyžaduje shromažďování lidí.

Zde najdete odkaz na vzájemnou dohodu ČBK a Vlády ČR.