Ohlášky 6. neděle velikonoční

  
  1. Dnešní sbírka je na základě rozhodnutí ČBK určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  2. Příští týden proběhne sbírka na opravy a další potřeby farnosti.
  3. Každý všední den, a také v neděli v Třebomi, budou vždy po mši svaté májové pobožnosti (čtení se zamyšlením a litanie k Panně Marii).
  4. Ve středu 27. května od 19 hod. se na faře uskuteční setkání pastorační rady farnosti.
  5. Ve čtvrtek 28. května od 19 hod. se na faře uskuteční další setkání biřmovanců (skupina starších).
  6. Budou pokračovat rozhovory s biřmovanci, zapisování probíhá na internetu.
  7. Úmysly bohoslužeb na další polovinu roku bude možné zapisovat od pondělí 1. června (vždy pouze dva úmysly).