Ohlášky 12. neděle v mezidobí

  
  1. Dnešní sbírka je určena na pomoc s dokončením DCM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Příští týden proběhne sbírka na opravy a potřeby farnosti.
  2. Každý pátek pak bude od června možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté do 19 hod. poté pak možnost společné modlitby Liturgie hodin – večerních chval.
  3. V sobotu 27. června v 9.30 bude v katedrále v Ostravě kněžské svěcení (dva kandidáti: Jakub Lasák a Michal Krenželok).
  4. Každý pátek je v kostele v Sudicích od 16 hod. do začátku mše svaté možnost tiché adorace. Po mši svaté do 19 hod. Na závěr pak společná modlitba Liturgie hodin – večerních chval.
  5. Rozhovory s biřmovanci – zápis probíhá na internetu.
  6. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října, biřmování na sobotu 28. listopadu.
  7. I nadále je možné zapisovat úmysly bohoslužeb na druhou polovinu roku 2020 (vždy pouze další dva úmysly).