Ohlášky 13. neděle v mezidobí

  
  1. Dnešní sbírka je určena na opravy a další potřeby farnosti.
  2. Každý pátek je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté do 19 hod. bude společná modlitby Liturgie hodin – večerních chval.
  3. V sobotu 27. června byli v katedrále v Ostravě svěceni dva kandidáti kněžství: Jakub Lasák (primice 2. července v 17 hod., Ostrava-Zábřeh) a Michal Krenželok (primice 4. července ve 14 hod. v Jablunkově).
  4. Termín prvního svatého přijímání je přesunut na neděli 25. října. Biřmování na sobotu 28. listopadu.