Ohlášky 17. neděle v mezidobí

  
  1. V měsíci srpnu bude „sbírka na opravy“ určena na opravu zvonů.
  2. V pondělí 3. srpna bude  od 16 hodin v Rohově setkání pastorační rady farnosti.
  3. Každý pátek (i o prázdninách) je možnost tiché adorace v kostele od 16 hod. do začátku mše svaté. Po mši svaté od 19 hod. bude společná modlitba Liturgie hodin – večerních chval.