Ohlášky 18. neděle v mezidobí

  
  1. V měsíci srpnu bude „sbírka na opravy“ určena na opravu zvonů.
  2. Na příští týden připadá první pátek v měsíci – tichá adorace bude od 16 hodin do mše svaté, po mši adorace k prvnímu pátku. V 19 hod pak společná modlitba večerních chval.
  3. V pondělí 3. srpna se uskuteční v 16 hodin v Rohově setkání pastorační rady farnosti.