Organizace bohoslužeb během zpřísněných opatření

  

Od středy 14. října do 3. listopadu
platí dle vyhlášení Vlády ČR (ze dne 12. října 2020) zpřísněná epidemiologická opatření, která mj. zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorách. Dle usnesení č. 1021 o přijetí krizového opatření se tato opatření výslovně vztahují také na konání bohoslužeb.

Z těchto důvodů budou všechny bohoslužby slouženy bez účasti věřících s výjimkou několika přisluhujících. Všechny zapsané úmysly budou v dané dny odslouženy. Po celou dobu trvání těchto opatření platí tzv. dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zvu, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Každý pátek je již od září dnem modliteb za naše farnosti. Kromě možné návštěvy kostela k osobní modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní prosím také o připojení se k modlitbě např. večerních chval v 18 hod. (text modlitby najdete také na webu Online Breviář), případně jiné modlitby (jednoho z biblických žalmů, četby biblického úryvku pro daný den www.modlitba.net atd.).

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých na TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas.