Biřmování 2020

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Na základě důležitých změn v harmonogramu akcí, kterých se otec biskup musí v červnu účastnit, je nezbytné opět přesunout termín udílení svátosti biřmování v naší farnosti, a to na SOBOTU 26. ČERVNA 2021 v 10 hod. ve farním kostele v Sudicích.
Jelikož se Jedná se o změnu, kterou nebylo možné ze strany biskupství ani naší nějak ovlivnit, prosím o pochopení a vstřícné přijetí dané situace.

Ti z kandidátů (4), kteří ještě stále neodevzdali zadané úkoly – mají-li stále zájem o případné přijetí svátosti biřmování – doporučuji, aby úkoly co nejdříve odevzdali, nebo alespoň emailem sdělili své stanovisko.


Příprava biřmovanců

probíhá co 14 dní ve čtvrtek na faře, a to na střídačku ve dvou skupinách:

 • Skupina mladších – od 19 hodin,
 • Skupina dospělých – od 18.30, tato skupina je určena nejen biřmovancům, ale všem, kdo mají chuť prohlubovat život z víry a více poznat nauku katolické církve.

Aktuální termíny setkání jednotlivých skupin jsou uvedeny na stránce s termíny.


Co všechno je součástí přípravy

 1. Poznání a hlubší porozumění základních pravd katolické víry. Tato nauková část probíhá během společného setkání na faře formou katecheze a následnou prací ve skupinách, jak je uvedeno výše.
 2. Biřmovanci během přečtou po částech (vždy 2 kapitoly za 14 dní) evangelium sv. Matouše. Po přečtení dané časti vyplní formulář s otázkami, který naleznou na webu farnosti v sekci Biřmování 2020 / Četba Matoušova evangelia.
 3. Vyberou si příběh, podobenství či nějakou malou ucelenou část Mt evangelia a do několika vět – odstavec – shrnou, jaké má konkrétně pro ně daný text poselství.
 4. Četba jedné knihy z edice Karmelitánského nakladatelství “Katecheze do kapsy”, kterou si biřmovanec vybere ze seznamu zveřejněného na příslušné stránce farního webu. V druhé části přípravy přes online dotazník pak odpoví na otázky, které se přečteného textu týkají.
 5. Zamyšlení nad přečtenou knihou v písemné formě (esej), kde může být zachyceno, co mě zaujalo na dané knize, co nového jsem se dozvěděl, co bylo pro mě přínosem, čemu jsem nerozuměl, co bych potřeboval dovysvětlit, co by mě ještě více zajímalo atd.
  Esej bude musí splňovat tyto normy:

  • velikost stránky: A4
  • písmo: Times New Roman
  • velikost písma: 12
  • rozsah: nejméně 30 řádků
  • okraje stránky: L a P 2 cm, V a S 1,7 cm.

Termín odevzdání úkolu 3 a 5 je do soboty 31. října 2020.