Doporučená četba a odkazy

K přípravě na biřmování patří jak růst v oblasti poznání pravd víry, tak osobní duchovní růst. V rámci této oblasti nám nejvíce pomáhá duchovní četba. Proto si kandidát biřmování vybere z níže doporučeného seznamu jednu knihu z edice KN Katecheze do kapsy. Po dobrém zvážení vybraný titul vyplní do odkazovaného formuláře. Ke každé uvedené knize ze seznamu pak budou od ledna zveřejněny nejméně tři základní otázky, které budou předpokládat přečtení daného titulu.

Doporučený seznam pro výběr četby v rámci přípravy na biřmování:
Název knihy je zároveň odkazem, kde je možné nalézt podrobnější informace o knize.

Pro vyplnění a potvrzení zvolené knihy použij tento odkaz.