Osobní rozhovory a setkání

PO CELOU DOBU AKTUÁLNÍHO STAVU KARANTÉNY JSOU OSOBNÍ ROZHOVORY ZRUŠENY.
NÁHRADNÍ TERMÍNY BUDOU STANOVENY POZDĚJI. 

Během měsíce března 2020 proběhnout osobní setkání a rozhovory biřmovance s knězem (max. na 15 min.). Vždy v pondělí a středu v čase od 18–19 hod.

V současné době již není možné se na nějaký termín zapsat (na setkání biřmovanců 5. března byl jasně stanoven termín, do kdy je možné registraci učinit).
Kdo to dosud nestihl, bude se muset podřídit termínu, který mu byl určen – viz odkaz níže. Případné připomínky je potřeba řešit osobně nebo telefonicky.

Osobní rozhovor je ZÁSADNÍ PODMÍNKOU na cestě přípravy ke svátosti biřmování a nelze jej vynechat.

Rozpis se otevře po kliknutí na tento odkaz.