Osobní rozhovory a setkání

Osobní setkání a rozhovory biřmovanců s knězem (max. na 15 min.).

Biřmovanci, kteří rozhovor stále neabsolvovali, musí termín domluvit osobně, telefonicky nebo emailem.

Osobní rozhovor je ZÁSADNÍ PODMÍNKOU přípravy ke svátosti biřmování a nelze jej vynechat.