Osobní rozhovory a setkání

Během měsíce března 2020 proběhnout osobní setkání a rozhovory biřmovance s knězem (max. na 15 min.)

Vždy v pondělí a středu v čase od 18 – 19 hod.

Biřmovanci se zapíší na konkrétní datum a čas dle níže uvedeného rozpisu na Doodlu:
Rozpis se otevře po kliknutí na tento odkaz.