Nejbližší termíny setkání s biřmovanci

Setkání biřmovanců
Skupina starších
otevřená pro všechny, kteří mají chuť prohloubit poznání pravd katolické víry
pravidelná setkání
od poloviny září 
Skupina mladších

pravidelná setkání
od poloviny září