Nejbližší termíny setkání s biřmovanci

Setkání biřmovanců
Skupina starších
otevřená pro všechny, kteří mají chuť prohloubit poznání pravd katolické víry
z důvodu zpřísněných vládních opatření prozatím odloženo

Skupina mladších
z důvodu zpřísněných vládních opatření prozatím odloženo
Úkoly zadané pro mladší biřmovance je nutné splnit
do 31. října 2020.