Nejbližší termíny setkání s biřmovanci

Setkání biřmovanců
Skupina starších
otevřená pro všechny, kteří mají chuť prohloubit poznání pravd katolické víry
z důvodu zpřísněných vládních opatření prozatím odloženo

Skupina mladších
z důvodu zpřísněných vládních opatření prozatím odloženo
Úkoly zadané pro mladší biřmovance je nutné splnit do 31. října 2020.
  • Po domluvě s ostravsko-opavským biskupstvím a dle možností otce biskupa Martina je nově stanoven termín pro přijetí svátosti biřmování:
    • neděle 13. června 2021 v 10 hod. ve farním kostele v Sudicích
  • Ti z kandidátů (4), kteří ještě stále neodevzdali zadané úkoly – mají-li i nadále zájem o případné přijetí svátosti biřmování – doporučuji, aby úkoly co nejdříve odevzdali, nebo alespoň emailem sdělili své stanovisko.

Závěr přípravy bude – podle možností epidemiologické situace – probíhat během měsíce května.