Nejbližší termíny setkání s biřmovanci

Skupina mladších:

Ve čtvrtek 28. listopadu setkání nebude, překládá se na:
UPOZORŇUJEME na jednorázovou změnu času!!!!
ČTVRTEK 5. prosince 2019 v 19 hod.

Skupina dospělých:
(otevřená pro všechny, kteří mají chuť prohloubit poznání prav katolické víry)
ČTVRTEK 21. listopadu 2019 v 18:30