Termíny setkání s biřmovanci

Setkání biřmovanců (obě skupiny)

čtvrtek 24. června v 19.00
Nácvik průběhu slavnostní liturgie biřmování

pátek 25. června v 19.00
Modlitební večer Veni Sancte Spiritus

farní kostel
sv. Jana Křtitele
v Sudicích

sobota 26. června v 10 hodin
udílení svátosti biřmování v kostele v Sudicích