Změna termínu biřmování

  

Na základě důležitých změn v harmonogramu akcí, kterých se otec biskup musí v červnu účastnit, je nutné opět přesunout termín udílení svátosti biřmování v naší farnosti, a to na SOBOTU 26. ČERVNA 2021 v 10 hod. ve farním kostele v Sudicích.

Jelikož se Jedná se o změnu, kterou nebylo možné ze strany biskupství ani naší nějak ovlivnit, prosím o pochopení a vstřícné přijetí dané situace.

P. Aleš Písařovic