Co podstatou slavnosti Božího těla? A jak tuto krásnou a tradiční slavnost prožívat v jednadvacátém století? Jak by bylo možné a dobré ji slavit tak, aby forma slavení skutečně odpovídala podstatě slavnosti a zároveň době, ve které žijeme. Tyto otázky si položila a velmi vážně vzala k srdci jedna farnost a možná může být nemalou inspirací, jakou cestou se vydat hledat...

Slavnost Těla a Krve Páně ve farnosti Bavorov