Den modliteb za bohoslovce

  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti. Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo povídání na téma „Povolání ke kněžství dnes aneb Jak se žije v kněžském semináři“.  Hosty tentokrát byli o. Alfréd, který působil 17 let jako ředitel Teologického konviktu v Olomouci, o. Jakub, ředitel  Diecézního centra pro mládež, a jáhen Jan, který studoval teologii v Římě.

Zobrazit další fotky (18)