Diecézní postní výzva

  
Otec biskup Martin zve všechny věřící, aby se zapojili do diecézní postní výzvy nazvané Cestou modlitby za mír ve světě postiženém válkou a za pokoj v našich rodinách a vztazích:
  • účastí na diecézní křížové cestě pod širým nebem a
  • osobní modlitbou každý den během postní doby, průběh modlitby:
    • biblický úryvek (evangelium daného dne),
    • desátek růžence na daný úmysl,
    • modlitba na úmysl svatého otce.

Rozpis společných křížových cest v přírodě a úmysly na každý den pro osobní modlitbu naleznete na létáčcích v kostele nebo na webu farnosti.