Farní pouť na Svatý Hostýn

  
  • V sobotu 1. června 2024 se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn.
  • Zajištěn je velký autobus do 57 míst k sezení. Cena pro jednu osobu se bude odvíjet podle počtu přihlášených osob (od 350-450 Kč).
  • Informace a přihlášení u Pavly Němcové na tel. 776 076 116.
  • Odjezd autobusu v 7 hodin ráno ze Sudic, poté zastávka v Rohově (případně další zastávky dle domluvy). Návrat kolem 19 hodiny.

Program poutě

  • Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně v 10.15 hodin
  • Oběd (zajištěn v poutním domě)
  • Pobožnost Cesty světla (velikonoční cesta od hrobu po Seslání Ducha Svatého).