Farní pozdrav ke 4. neděli postní

  

Milí bratři a sestry,
rád bych vás všechny prostřednictvím našeho farního webu pozdravil. Bude to již druhá neděle, kdy nemůžeme společně slavit eucharistii ve farním společenství. I když je slavení eucharistie “vrchol a pramen” života celé církve, sytí se ze dvou stolů – stolu eucharistie a stolu Božího slova. V těchto nelehkých časech máme tedy možnost se o to více sytit ze stolu, v němž se nám živý Bůh dává ve svém slově. Čtěme společně i soukromě Písmo a rozjímejme o něm. Momentem k zamyšlení během dne může být video stream, který zveřejňuje otec Radek Tichý každý den v poledne (odkaz najdete v příspěvku níže).

Kromě sledování bohoslužby prostřednictvím medií (TV, rozhlasu nebo živého internetového streamu z různých farností) je možné také slavit rodinnou bohoslužbu slova, kterou pro nás každý týden připravují kompetentní kněží. Zkusme tedy v rodině prožít bohoslužbu i tímto způsobem. Není to nic složitého a návod, jak na to, najdete přímo v daném textu, který zde dávám k dispozici.
BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 4. NEDĚLE POSTNÍ (A)

Video návod a vysvětlení domácí nedělní liturgie najdete také na tomto odkazu z youtube kanálu liturgie.cz
Liturgie v rodině

Farní kostel v Sudicích samozřejmě nezůstane zcela uzavřen. Třikrát týdně bude po celé odpoledne otevřen k osobní tiché modlitbě (bohužel nelze v dané době organizovat žádné pobožnosti ani společné modlitby, aby nedošlo k větší koncentraci lidí). Jednou týdně bude také vystavena Nejsvětější svátost.
Dny otevření farního kostela v Sudicích. 

Každý večer ve 20 hod. se prosím přidejme k mnoha farnostem a spojme se v modlitbě (růžence, korunky k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby) v prosbě za zastavení šíření nákazy a za všechny lékaře, sestry, zdravotníky a nemocné.

Rád bych vás všechny ujistil o modlitbě za vás všechny, ať už při modlitbě Církve nebo při soukromém slavení eucharistie. Úmysly bohoslužeb, které jsou v kalendáři zapsány, jsou vždy všechny odslouženy (obvykle v ranních hodinách cca 7:30).
Věřím, že i tato doba, kdy jsme omezeni prožívat víru tak, jak jsme možná zvyklí, nám v něčem může nakonec pomoci – znovu a hlouběji prožívat slavení eucharistie, až to bude možné, a při něm intenzivněji naslouchat Božímu slovu, z něhož se sytíme zvláště v těchto dnech.
Přeji všem poklidné prožití neděle v rodinném kruhu a vyprošuji všem požehnání.

o. Aleš