Farnost v době nových opatření platných od 22. října

  

S ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou platí od čtvrtku 22. října 2020 mj.:

    • omezení volného pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob (za tento omezený počet osob pak nese zodpovědnost objednavatel pohřbu – někdo z rodiny, kdo pohřeb vyřizuje);
    • návštěva hřbitova není omezen.

Bohoslužby jsou po celou dobu slouženy knězem soukromě – bez účasti věřících a prozatím i po dobu těchto přísných opatření bez přisluhujících. Žádné zapsané úmysly zrušeny nejsou, všechny budou v dané dny odslouženy.

První svaté přijímání všech dětí, které měly v již přeloženém termínu (říjen 2020) tuto svátost poprvé přijmout, je zrušeno a odloženo na dosud nestanovenou dobu.

Zrušeny jsou také všechna setkání biřmovanců. Stále platí termín splnění úkolů do konce října.

Informace k možné návštěvě kostela k osobní modlitbě

Navštívit kostel k osobní modlitbě v průběhu stanovené doby je možné.
Spontánně se vytvářející seskupování lidí není možné takto omezit. Pokud lidé přicházejí do kostela spontánně, protože je otevřený, aby přijali individuální duchovní službu, omezení počtu se na ně nevztahuje. Ale v kostele nesmí vytvářet skupiny větší než dvou osob, pokud nejsou členové domácnosti (viz oddíl II. článek 3 vládního nařízení). Platí také zachování 2m rozestupů, povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou.

Výzva českých a moravských biskupů zveřejněná v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.