II. Světový den prarodičů a seniorů

  

  • Tuto neděli 24. července slavíme II. Světový den prarodičů a seniorů. Papež František pro něj zvolil jako motto slova 92. žalmu: “Ještě ve stáří budou přinášet užitek” (Ž 92,15).
  • Svatý otec chce touto cestou podnítit náhled na starší lidi jako na zdroj hodnot pro mladší generace. Cílem je také povzbudit k dialogu mezi generacemi.
  • K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také vyhlásil možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo duše v očistci. K jejich získání jsou potřeba obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. K tomu se přidává účast na slavení světového dne v kostele nebo i prostřednictvím medií nebo také návštěva osamělých starších lidí.
  • Pod tímto odkazem najdete Poselství papeže Františka k II. Světovému dni prarodičů a seniorů.