Diecézní mzdový a solidární fond

  

Na základě postupné odluky církve od státu, a tím i nezávislosti církve na státních prostředcích vedoucí k finanční nezávislosti církve posílá otec biskup Martin do všech farností dopis o založení tzv. Mzdového a solidárního fondu.

List se čte 7. neděli velikonoční (v Sudicích z důvodu slavení prvního svatého přijímání až v den slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. června).

Na tomto odkaze je možné si list přečíst:
Dopis biskupa Martina k založení Diecézního mzdového a solidárního fondu