Lukášovo pátrání aneb Roráty 2019

  

Při letošních rorátech pátráme společně se sv. Lukášem, jak to tenkrát bylo s Ježíšovým narozením.

První adventní týden:


Druhý adventní týden:


Třetí adventní týden:


Zakončení rorát: