Noc kostelů poprvé v Sudicích

  

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12. června.

Zobrazit další fotky (8)

Noc kostelů byla zahájena mší svatou v 18.00 hodin. Po mši svaté byla připravena 1. komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kostela a také o historii farnosti, o zakladateli kostela P. Arnoštu Jureczkovi, staviteli kostela Josefu Seyfriedovi a hlučínském malíři Janu Bochenkovi, který kostel vybavil svými krásnými obrazy. K historii kostela byla připravena výstavka starých fotografií a různých dostupných dokumentů o kostele a krátké video s fotografiemi původního i současného kostela, jeho vybavení a duchovních, kteří ve farnosti působili od konce 19. století.

Velmi poutavé povídání připravil pro účastníky Noci kostelů náš duchovní správce P. Aleš Písařovic, který letos v únoru na pozvání P. Stephana Nesrsty navštívil Texas. Spolu s promítáním fotografií hovořil o návštěvě farnosti P. Nesrsty, v níž žijí lidé s českými kořeny, stále ještě někteří mluví česky a zpívají české písně, udržují některé zvyky a žijí v městech s českými názvy.

Pro nově příchozí byla poté znovu možnost vyslechnout si přednášku o historii farnosti a kostela nebo možnost výstupu na věž, který přilákal mnoho zájemců. Dostali se až k hodinám a kdo se nebál, mohl vstoupit i na klenbu kostela nebo nahlédnout ke zvonům. Výklad k hodinám a zvonům provedl p. Antonín Nevřela, který dohlížel na bezpečnost návštěvníků.

A kdo vydržel až do konce, mohl si ještě vyslechnout krásný koncert, který připravil se svými kolegy sbormistr a varhaník Mgr. Petr Němec. A samotným závěrem zněl oslavný zpěv Panny Marie východního ritu – Akatist Bohorodičky Panny Marie, který se sborem zpíval i P. Aleš Písařovic.

Krásně vyjádřil myšlenku Noci kostelů Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský: (cituji: „Noc kostelů nám letos může připomenout, že všichni společně žijeme v jednom velkém chrámu tohoto světa, za jehož krásu neseme svůj díl odpovědnosti.“)

Za Pastorační radu A. Vavrová