Nově upravená opatření od 26. 4.

  

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii koronaviru, a to s platností od pondělí 26. 4. 2021.

Neplatí již omezení na 10 % kapacity kostela, ale je možno naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby (pokud nejsou členy jedné domácnosti). Zrušen je i zákaz hromadného zpěvu.

Stále platí povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.