Obnovení veřejných bohoslužeb

  

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je zrušeno dosud platné nařízení vlády, které zakazovalo veřejné celebrování bohoslužeb.

S platností od středy 18. listopadu 2020 je povoleno, aby se účastnilo bohoslužeb až 15 osob.

Mše svaté budou slouženy v obvyklých časech dle rozpisu bohoslužeb opět v kapli v Rohově, Sudicích i Třebomi. Určeny jsou především pro ty, kteří mají na daný den zapsaný úmysl. Možnost doplnit počet do 15 účastníků záleží nejprve na rodině, která má úmysl mše svaté.

K dalšímu rozvolnění počítajícím dle tabulky Ministerstva zdravotnictví s 20 účastníky pravděpodobně dojde v příštím týdnu.

o. Aleš