Ohlášky Svátek Křtu Páně

  
  1. Tříkrálová sbírka se letos nemůže uskutečnit obvyklým způsobem koledování. Přispět můžete do pokladniček do 24. ledna, které budou umístěny:
    • v Sudicích: vždy před každou mši svatou v kostele, na obecním úřadě, v obchodě Tempo a na poště,
    • v Rohově: v kapli, na obecním úřadě a na poště.
    • Je možné přispět také na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 (VS pro Hlučínsko: 77708005) nebo formou online kasičky na stránkách Tříkrálové sbírky (Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje. Pokud necháte pole výběru prázdné, váš dar bude rozdělen mezi všechny naše charity v rámci sítě Charity ČR.)