Ohlášky 19. neděle v mezidobí

  
  1. V rámci projektu obnovy poutního kostela ve Staré vodě u Libavé je možné přispět i v naší farnosti formou finančního daru, který pak bude hromadně odeslán na konto dané benefice. Jakoukoli částku, která bude určena na obnovu hlavního oltáře vložte do obálky označené Benefice či Stará Voda a přidejte do nedělní sbírky nebo pokladničky vzadu v kostele.
  2.  po dobu nepřítomnosti duchovního správce je možné se připojit k pravidelné páteční modlitbě za farnost v kostele v Sudicích:
    •  pátek 12. srpna od 17.30 – tichá eucharistické adorace, poté od 18.15 modlitba Liturgie hodin – večerních chval.
  3. V neděli 21. srpna jste všichni srdečně zváni mezi 15.–17. hodinou do farní nedělní kavárny v rámci dne otevřené fary. Kromě kávy a něčeho dobrého bude možné si prohlédnout, co vše se na faře díky štědrým darům farníků změnilo (úprava pastoračních prostor, nová kastlová okna aj.).