Ohlášky 28. neděle v mezidobí

  
 1. Každý pátek v průběhu měsíce října jste všichni přede mší svatou v 16.15 zváni připojit se ke společné rozjímavé modlitbě růžence za naše farnosti, kterou povede:
  • 15. října zástupci mládeže,
  • 22. října děti našich farností,
  • 29. října chrámový sbor.
 2. Ve čtvrtek 14. října v 18 hod. na faře v Sudicích (a poté se čtrnáctidenní pravidelností) zveme k setkání a diskuzi všechny, kdo by měli zájem hlouběji poznávat Bibli a pravdy víry.
 3. V rámci přípravy na Misijní jarmark, který se uskuteční v den slavení Misijní neděle 24. října 2021 po mši svaté v Sudicích i Třebomi, je možné vyrábět i doma drobné dárky, jejichž
  nákupem pak lidé přispějí do sbírky na Papežská misijní díla.
 4. V den slavení památky sv. Jana Pavla II., 22. října 2021, se při mši svaté v 17 hod. ve farním kostele v Sudicích uskuteční společné udílení svátosti pomazání nemocných. Svátost se uděluje nejen vážně nemocným, ale všem starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když nejsou v ohrožení nebezpečné nemoci. Je doporučeno před přijetím této svátosti přijmout svátost smíření. V Rohově bude stanoven náhradní vhodný termín.