Ohlášky 5. neděle postní

  
  1. Ve čtvrtek 30. března 2023 v 18 hod. se na faře v Sudicích uskuteční setkání všech lektorů, kteří při bohoslužbách slouží četbou Písma svatého. Hostem bude trvalý jáhen Marek Chovanec z farnosti Opava Nanebevzetí Panny Marie, který se lektorům věnuje.
  2. V sobotu 1. dubna 2023 od 8 hodin se v obou farních kostelích, v Sudicích i Třebomi, bude konat úklid před velikonočními svátky. Prosíme o pomoc farníky z řad žen i mužů.
  3. Návštěvu starších a nemocných farníků před velikonočními svátky, při níž je možné udělit svátost pomazání nemocných, svátost smíření a přinést svaté přijímání, je dobré nahlásit co nejdříve v zákristii nebo domluvit telefonicky na farním tel. čísle 605 777 107.
  4. Všechny farníky zveme na Farní velikonoční veselici, která se uskuteční v sále Obecního domu v Rohově v sobotu 15. dubna 2023 od 18.30. Letos na téma Se svatými do nebe. K poslechu i tanci bude hrát Cimbálová muzika Háj z Háje ve Slezsku. Vstupenky v ceně 150 Kč bude možné zakoupit od neděle 19. března u Pavly Němcové. Rezervace i telefonicky na tel. č.: 776 076 116.
  5. Prosíme muže o zapojení se do obřadů liturgie při bohoslužbě na památku Poslední večeře na Zelený čtvrtek při obřadu umývání nohou. Obřad proběhne pouze v případě, že se najdou muži, kteří se do neděle 2. dubna dobrovolně zapíšou vzadu v kostele nebo přihlásí. 
  6. Farnost Panny Marie při konkatedrále v Opavě zve na  Čtení Bible v průběhu 24 hodin. Do čtyřiadvacetihodinového čtení se mohou zapojit všichni lidé dobré vůle. Informace na https://bible24.farnostopava.cz/.